Tìm việc làm nhanh

Tìm việc làm nhanh
Cách viêt CV xin viết cho sinh viên mới ra trường

Tuyển dụng việc làm tiếng Nhật tại Nhật Bản

1. Nhân viên Sales Staff (Sub Manager Level) tiếng Nhật N3

Mức lương: 600 - 900 USD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

2. Nhân viên Interpreter cum Transrator tiếng Nhật N1

Mức lương: 500 - 1.000 USD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

3. Nhân viên Trainer and Consultant

Mức lương: 1.000 USD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

4. Nhân viên Interpreter - Translator tiếng Nhật N2

Mức lương: 500 - 800 USD

Địa điểm: Hồ Chí Minh
5. Nhân viên Marketing Sales Manager tiếng Nhật N3

Mức lương: 550 - 850 USD

Địa điểm: Hà Nội

6. Nhân viên Interpreter - Translator tiếng Nhật N2

Mức lương: 500 - 800 USD

Địa điểm: Hồ Chí Minh

7. Nhân viên Marketing Sales Manager tiếng Nhật N3

Mức lương: 550 - 850 USD

Địa điểm: Hà Nội

8. Nhân viên Engineer (Work in Japan) tiếng Nhật N4

Mức lương: 220.000 JPY

Địa điểm: Aiti, Nhật Bản


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.