Tìm việc làm nhanh

Tìm việc làm nhanh
Cách viêt CV xin viết cho sinh viên mới ra trường

Tiền thưởng Tết có phải chịu thuế thu nhập cá nhân hay không?

Đa số các loại tiền trợ cấp như cơm trưa, trang phục, điện thoại… đều không phải chịu thuế. Tuy nhiên, các loại tiền thưởng như tiền thưởng Tết liệu có phải chịu thuế thu nhập cá nhân hay không? Nếu có thì cách tính như thế nào?

Người tìm việc hỏi?


> CEO Beeketing: “Làm lãnh đạo phải sẵn sàng nhận lương thấp hơn nhân viên”
> Học hỏi cách nhận diện ứng viên tiềm năng từ CEO nổi tiếng
> Kiểm toán là gì? Tất tần tật các công việc của kiểm toán
Tôi hiện đang là công chức. Xin hỏi tiền thưởng Tết (tức lương tháng 13) có phải chịu thuế thụ nhập cá nhân không? Ngoài ra các khoản trợ cấp khác cũng có phải chịu thuế không? Hiện theo chính sách công ty thì tiền thưởng Tết của tôi khoảng 12 triệu đồng. Vậy nếu phải chịu thuế thu nhập cá nhân thì cách tính thuế như thế nào? Cảm ơn Tìm Việc Nhanh!

Minh Nhựt, TP.HCM

Tìm Việc Nhanh trả lời!

1. Tiền thưởng Tết có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Câu trả lời là Có!

Tiền thưởng Tết cho người lao động, căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Tiền thưởng tết về nguyên tắc là không mang tính bắt buộc. Việc thưởng bao nhiêu, thưởng như thế nào, điều kiện được thưởng…. do doanh nghiệp quyết định và công khai tại nơi làm việc.Theo quy định tại Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012: “Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật này:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp…

c) Tiền thù lao dưới các hình thức;

d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hội đồng quản lý và các tổ chức;

e) Các khoản lợi ích khác mà đối tượng nộp thuế nhận được bằng tiền hoặc không bằng tiền;

f) Tiền thưởng…”.

Việc phải nộp thuế trên số tiền thưởng tết được nhận là phù hợp với quy định của pháp luật

Như vậy, việc phải nộp thuế trên số tiền thưởng tết được nhận là phù hợp với quy định của pháp luật vì đây là phát sinh thu nhập cho người lao động. Về nguyên tắc khi phát sinh thu nhập, cá nhân sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân đối với nhà nước (trừ một số trường hợp được miễn theo quy định của pháp luật).

Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành, thưởng tết không phải là trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân (nếu mức thưởng tết đủ điều kiện để đóng thuế thu nhập cá nhân).

2. Cách tính thuế thu nhập cá nhân dựa theo tiền thưởng Tết

Theo luật, cách tính thuế với thưởng Tết này được dựa trên biểu luỹ tiến từng phần

Như vậy, nếu tổng tiền lương và tiền thưởng của bạn trong tháng cuối năm vượt quá 9 triệu đồng/tháng (trong trường hợp không có người phụ thuộc) thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Theo luật, cách tính thuế với thưởng Tết này được dựa trên biểu luỹ tiến từng phần, tức là mỗi bậc thu nhập có một thuế suất tương ứng, cụ thể như sau:

Bậc Thu nhập tính thuế/tháng Thuế suất (%)
1 Đến 5 5%
2 Trên 5 đến 10 10%
3 Trên 10 đến 18 15%
4 Trên 18 đến 32 20%
5 Trên 32 đến 52 25%
6 Trên 52 đến 80 30%
7 Trên 80 35%

Ví dụ bạn được thưởng Tết 10 triệu đồng, số thuế phải nộp là:

5 * 5% + (10-5) * 10% = 0,25 + 0,5 = 0,75 (triệu đồng)

Để đơn giản, bạn có thể tham khảo cách tính rút gọn thuế thu nhập phải nộp trên số tiền thưởng Tết như sau (A là số tiền thưởng trước thuế):

Bậc Thưởng Tết (triệu) Số thuế phải nộp
1 Đến 5 5% * A
2 Trên 5 đến 10 10% * A – 0,25
3 Trên 10 đến 18 15% * A – 0,75
4 Trên 18 đến 32 20% * A – 1,65
5 Trên 32 đến 52 25% * A – 3,25
6 Trên 52 đến 80 30% * A – 5,85
7 Trên 80 35% * A – 9,85

Đơn vị tính: triệu đồng

Như vậy, với số tiền thưởng Tết lần lượt từ 10 đến 500 triệu đồng, số thuế phải nộp sẽ như sau:

Thưởng Tết trước thuế Thuế phải nộp
10 0,75
50 9,25
100 25,15
200 60,15
300 95,15
500 165,15

Đơn vị tính: triệu đồng

Trong trường hợp của bạn Nhựt tiền thưởng Tết của bạn trước thuế là 12 triệu thì thuế thu nhập cá nhân bạn phải nộp là 1,05 triệu đồng (tức 1.050.000 đồng)
Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.